Comhshaol

Plean Gníomhaíochta d’Athrú Aeráide

Feasacht Chomhshaoil

Tá Comhairle Contae Fhine Gall tar éis Gníomhaíochta um an Athrú Aeráide 2019-2024 a chuaigh faoi chomhairliúchán poiblí ó Dé Luain, an 11 Feabhra 2019 go dtí Dé Luain, an 25 Márta 2019. D'fhaomh an Chomhairle é Dé Luain, 13 Bealtaine, 2019.

FCC Climate Change Action Plan:

Strategic Environmental Assessment Statement:

Appropriate Assessment Conclusion Statement:

Appropriate Assessment Determination:

Final Strategic Environmental Assessment Environmental Report:

Appropriate Assessment Natura Impact Statement:

All Rights Reserved © Fingal County Council